Odmítnutí odpovědnosti

Pravní odmítnutí odpovědnosti

Ochranné známky a modely použité na tomto webu, jakož i jakýkoli jiný obsah, který by měl být předmětem práv duševního vlastnictví, jsou ve výlučném vlastnictví společnosti Pneumax S.p.A. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Pneumax S.p.A. je použití zakázáno.

Webové stránky provozované třetími stranami, ke kterým je možné se přihlásit pomocí hypertextového odkazu ze stránky www.pneumaxspa.com, nejsou pod kontrolou Pneumax S.p.A..

Pneumax S.p.A nenese žádnou odpovědnost zejména za obsah ani za jakékoli změny či aktualizace těchto stránek nebo jakýkoli jiný odkaz v nich obsažený.

Pneumax S.p.A. neautorizuje žádný hypertextový odkaz na tento web bez vlastního předchozího písemného souhlasu.

Názvy a ochranné známky zmíněné v tomto dokumentu jsou citovány výhradně pro popisné účely a jsou obecně ukládány a registrovány jejich výrobními firmami. Všechny informace, výkresy a technické listy, obsažené v tomto dokumentu, mají výlučně informativní účel a nenahrazují žádné technické rady.

Společnost Pneumax S.p.A nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé a nepřímé škody, které by mohly být uživatelům způsobeny používáním obsahu tohoto dokumentu. Veškerý obsah tohoto dokumentu je chráněn autorskými právy a je vyhrazeným vlastnictvím společnosti Pneumax S.p.A..