Nikdo není jen číslo

A to platí jak pro naše zaměstnance, tak pro naše zákazníky

Jsme pevně přesvědčeni, že zejména v současné době s důrazem na technologii a digitalizaci je nezbytné klást důraz na lidský přístup.
Naše budoucnost stojí na pevných základech více než čtyřicetileté zkušenosti.

Ačkoliv se od počátků v naší společnosti mnohé změnilo, některé věci zůstávají: naše vášeň pro práci a přesvědčení, že lidské myšlenky, jednání a cíle jsou základem každého výrobku.

Naše vize

Vytváření hodnot pro naše zákazníky způsobem, který je odpovědný a udržitelný ve vztahu k životnímu prostředí díky využití vhodných postupů. Uplatňování komplexních řešení se zaměřením na technologickou inovaci jako nástroj pro zlepšování dovedností lidí, kteří s námi pracují a podpora rozšiřování znalostí jako základního kamene pro rozvoj.

vision

Naše poslání

Přicházíme s řešeními pro průmyslovou a procesní automatizaci pro výrobce strojů (OEM) a koncové zákazníky bez zeměpisných a sektorových omezení zapojováním efektivních postupů a inovativních způsobů řízení a kombinováním pneumatických a elektrických a technologií řízení kapalin s mechanickými, elektronickými a digitálními dovednostmi.

mission

Otevřeni novým výzvám

Investice do budoucnosti pro růst

Růst znamená mnohé: odhodlat se k odchodu ze své komfortní zóny a stát se něčím větším, investovat do nového, věřit v budoucnost a přijmout myšlenku, že se nikdy nepřestanete učit. V posledních letech jsme se nadšeně otevřeli novým trhům, kde jsme již dosáhli úspěchu: automobilový průmysl, petrochemický a balicí průmysl, zdravotnictví. Budoucnost je plná výzev a my se nikdy neunavíme jejich přijímáním.

bg timeilne cz

2019

Údaje o Pneumax Group

Historie

Pneumax S.p.A., založený v roce 1976, se stal vedoucím hráčem na světovém trhu pneumatických prvků pro automatizaci…

Čtěte dál

Poslání a hodnoty

Naše průmyslové modely jsou vybudovány nejen na pilířích technologií a inovace, ale také na pilíři lidské pohody, a to jak uvnitř, tak vně společnosti…

Čtěte dál

Obchodní přístup Pneumaxu

Obchodní přístup Pneumaxu je základem organizačního modelu, se kterým Pneumax řídí technologie, schopnosti a vztahy s našimi zákazníky za účelem…

Čtěte dál

Výzkum a inovace

Inovativní přístupy nejsou uplatňovány pouze na naše výrobky nebo služby, které poskytujeme, ale také na výrobní postupy a osoby, které se na nich podílí…

Čtěte dál

Skupina

Skupina Pneumax spadá pod Pneumax Holding a je ve světě zastoupena 25 společnostmi: 3 výrobními a 22 obchodními a dílenskými, ve kterých…

Čtěte dál

Umístění a distributoři v Itálii

Vysoce kvalitní výroba centralizovaná v Itálii a rozsáhlá obchodní síť: jsou to jednoduché ingredience, které vedly k tomu, že se na trhu daří více než čtyřicet let…

Čtěte dál

Firemní novinky

Všechny novinky