Naše hodnoty

Myšlenka, která je vyjádřena v našem etickém kodexu

Náš Etický kodex byl přijat v souladu s principy nařízení 231/01 a je nedílnou součástí naší organizace, řízení a modelu kontroly. Je to charta hodnot, která vyjadřuje náš silný závazek k problematice diverzity, zdraví a pohody našich zaměstnanců a životního prostředí, lidských práv a spravedlivých pracovních podmínek.
Skupina si je dobře vědoma toho, že úspěch není měřen pouze kvalitou řešení a výrobků, které poskytuje, ale také přístupem k životnímu prostředí, místu našeho působení a našim zaměstnancům. To je to, proč věříme, že vysoce kvalitní výroba může být pouze výsledkem uzavřeného kruhu, který vytváří hodnoty.

Carta valori Pneumax

 

Naše nastavení není běžné

Hodnota našeho umístění

Ústředí Pneumaxu se nachází v Luranu, severoitalské provincii Bergamo, v místě, které je jak průmyslovou, tak venkovskou oblastí. Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit vděčnost tomuto místu, které se stalo jevištěm života naší společnosti.
Morální odpovědnost, kterou máme vůči tomuto místu, kde jsme zapustili kořeny, je zdrojem života a jsme tím zavázáni k vytváření pracovních příležitostí, ochraně životního prostředí a podpoře kulturních aktivit. Toto propojení nás vzájemně posiluje.

Azienda Pneumax

 

Nejsme příliš hluční

Udržitelný rozvoj

Jsme si vědomi velikosti našeho výrobního zařízení, a proto se snažíme mít co nejmenší dopad na okolní prostředí. Věnujeme velkou pozornost dodržování limitů hluku a znečištění a díky naší rozsáhlé fotovoltaické elektrárně můžeme snížit dopad naší činnosti na životní prostředí. Také zaujímáme udržitelný přístup k navrhování nových výrobků. Myslet zodpovědně na budoucnost znamená zavázat se již dnes k vytvoření prostoru pro pokračující zlepšení.

Firemní novinky

Všechny novinky