Víceosý lokátor pro geometrické zarovnání MLGA verze 2019 společnosti PNEUMAX představený na veletrhu SPS v Parmě, je vybaven inovativními technologiemi poskytujícími stále pokročilejší řešení v aplikacích pro zpracování plechu.

Spolupráce mezi společnostmi Pneumax, Siemens (nadnárodní společnost s celosvětovými aktivitami, která je proslulá svou technickou dokonalostí, inovacemi, kvalitou a spolehlivostí a zaměřuje se mimo jiné na automatizaci a digitalizaci v procesním a výrobním průmyslu) a Telmotor (italská společnost, která se již více než 40 let specializuje na dodávky a distribuci kvalitních elektro produktů a značek pro průmyslovou automatizaci) nadále přináší ovoce. Verze MLGA z roku 2019, víceosý polohovací systém pro geometrické zarovnání, uvedený na trh v roce 2018, který poskytuje pokročilé řešení pro aplikace se zvláštním významem v odvětví zpracování plechů, získal významné technologické aktualizace a nyní byl představen.
Kombinace vysoce kvalitních komponentů společnosti Pneumax se spolehlivými systémy motorů a elektronikou společnosti Siemens používanými pro aktualizovanou řadu elektrických pohonů 18T společnosti Pneumax umožnila oběma společnostem společně s Telmotorem jako integrátorem rozvíjet své odborné znalosti v automobilovém průmyslu, zejména v BiW, a umožnilo implementovat nejpokročilejší a vysoce výkonné technologie s ohledem na Průmysl 4.0.

Jedná se o skutečný „řetězec s přidanou hodnotou“, kde neustálý přínos každého z partnerů přispívá k rozvoji celkového systému, který každoročně implementuje výkon a hodnotu vnímanou koncovým zákazníkem.
To je přesně filosofie, kterou Pneumax použil k řešení projektu, přičemž se choval jako hlavní dodavatel odpovědný za kombinování řady specifických dovedností, aby zákazníkovi nabídl kompletní motorizovaný systém vybavený elektrickými akčními členy a středicími jednotkami vyrobenými jeho „Divizí Automotive“. Požadavek na „inteligentní“ technologie, logiku řízení, ovládací panel s dotykovou obrazovkou, elektrickou konzolu a další funkce, které mohou zefektivnit aplikaci, to vše vysvětluje volbu společnosti Siemens pro integraci motorů a veškerou logiku řízení a správy. Je to organizace schopná poskytovat neustále aktualizovaná softwarová řešení a má mechatronické zkušenosti a obrovské zkušenosti s aplikacemi. Telmotor funguje jako spojovací článek mezi různými obory a poskytuje veškeré zkušenosti systémového integrátora, který kombinuje mechatronické a digitální technologie nabízené jeho dodavateli a činí je použitelnými pro zákazníky s ohledem na Průmysl 4.0.

Systém MLGA je tak vybaven nejinovativnějšími digitálními řešeními schopnými umožnit služby, jako je prediktivní údržba, prováděná pomocí platformy Siemens Simatic IoT2040, ve které jsou získávány, zpracovávány a zpřístupňovány všechny potřebné parametry v cloudu, aby bylo možné pokračovat v provozu optimalizace a aby nedocházelo k prostojům a ztrátě výroby. Nejdůležitější inovací v softwaru pro verzi MLGA 2019 je vývoj digitálního dvojčete, které umožňuje řídit funkce jednotlivých komponent stroje a zejména jej simulovat ve virtuálním prostředí. Digitální dvojče také umožňuje provádět testování výrobní linky a školení operátorů v integrovaném virtuálním prostředí ještě před instalací stroje do provozu.

Systém MLGA navíc využívá rozšířenou realitu k usnadnění interakce s nejvýznamnějšími KPI stroje. Hlavní prvky tvořící aplikaci jsou označeny štítky, které operátorovi umožňují používat k lokalizaci trojrozměrného modelu součásti mobilní zařízení a průmyslový tablet Siemens ITP1000 a pohodlně a okamžitě provádět analýzy nebo detekovat parametry v reálném čase. Pokračující vývoj aplikace a úzký vztah mezi těmito třemi společnostmi potvrzují, že sdílení znalostí, zkušeností a technologií je základním stavebním kamenem skutečných partnerství s přidanou hodnotou.

(zdroj: společná tisková zpráva společností Pneumax, Siemens a Telmotor)

Pneumax SPS 2019

Anteprima video

Firemní novinky

Všechny novinky