Základními předpoklady pro poskytování řešení s přidanou hodnotou klientům jsou na jedné straně zvláštní kompetence porozumět předkládaným skutečným požadavkům a na straně druhé existence specializovaných struktur, které je budou moci navrhovat a realizovat. S touto myšlenkou zavedl Pneumax v průběhu let „specializační“ proces, který vedl k restrukturalizaci organizace společnosti zahrnující vytvoření vertikálních divizí věnovaných segmentům charakterizovaným vysoce specifickými technologiemi a aplikacemi: od průmyslové automatizace přes automobilový průmysl, až po automatizaci procesů.

Divize Automatizace procesů, která byla vytvořena v roce 2016, vyvíjí produkty a řešení určená pro odvětví, která vyžadují specifické materiály, jako je nerezová ocel v segmentu potravin a nápojů, nebo speciální provedení pro parametry jako je pracovní tlak v segmentu ropy a plynu, jedné z domén, na které Pneumax. zaměřil své investice. Společnost je nyní schopna vyrábět a nabízet širokou škálu komponentů, které se liší velikostí, parametry a použitými materiály, v závislosti na produktech použitých v daném odvětví (plyn, ropa a další chemické a ropné produkty). Působení v těchto průmyslových odvětvích také znamená zajištění souladu s mezinárodními normami kvality. Pneumax je držitelem certifikací ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007, jakož i takových certifikací produktů, jako jsou ATEX, EAC, FM, NEPSI a CU_TR012, a SIL (úroveň bezpečnostní integrity) ve vztahu k produktu z hlediska jeho spolehlivosti. Pneumax sleduje klienty od prodeje až po technický servis a údržbu po dodání produktu.

Významným příkladem aplikace jsou pneumatické řídicí systémy pro ovládání ventilů On-Off, navržené a vyrobené v konfiguraci rozdělovače podle konstrukčních specifikací společnosti Shell pro hlubinnou ropnou plošinu Shell Vito, umístěnou v Mexickém zálivu, 240 km jihozápadně od pobřeží New Orleans.
Modulová konfigurace tohoto řešení přinesla značné výhody jak z technického, tak z komerčního hlediska. Zejména bylo shledáno, že řešení navržené společností Pneumax je konkurenceschopné jak z hlediska celkových rozměrů – což je aspekt velmi důležitý při provozu na moři, kde je k dispozici pouze omezený prostor – a také z hlediska montáže s významnou optimalizací v použití armatur a trubek nezbytných pro připojení různých pneumatických pohonů namontovaných na panelu řídicího systému. Kromě toho, protože se jedná o aplikace NACE a Off-shore, byly všechny použité komponenty vybrány s použitím nerezové oceli AISI316L, ušlechtilého materiálu používaného k zajištění maximální spolehlivosti a trvanlivosti. Z hlediska omezení nákladů bylo tedy snížení hmotnosti a použití materiálu kladně hodnoceno jak přímým zákazníkem společnosti Pneumax – Limitorque Flowserve -, tak i koncovým zákazníkem – Shell.

Schopnost hledat inovativní řešení podporovaná organizační flexibilitou, zkušenosti s navrhováním a řízením projektů na stále více přizpůsobených řešeních nyní umožňují, aby Divize Automatizace procesů společnosti Pneumax byla akreditována hlavními mezinárodními hráči – dodavateli EPC a koncovými uživateli.

Firemní novinky

Všechny novinky