Poskytovatelé řešení

Organizační model určený k inovaci a vytváření hodnot

Obchodní přístup Pneumaxu je základem organizačního modelu, se kterým Pneumax řídí technologie, schopnosti a vztahy s našimi zákazníky za účelem vývoje nejlepšího řešení každé aplikace.
Schopnost nabídnout vzájemně se doplňující technologie: pneumatické, elektrické a technologie řízení kapalin se standardními výrobky i výrobky na míru, se zapojením mechaniky a elektroniky, skutečně vytváří přidanou hodnotu v kombinaci s naší vysokou odborností a umožňuje vést konstruktivní dialog se zákazníky.
Tento přístup vyžaduje velkou výrobní flexibilitu, zkušenost s aplikacemi a znalosti specifik jednotlivých průmyslových sektorů. Abychom zajistili, že našim zákazníkům poskytneme komplexní poradenství, investovali jsme do různých druhů školení našeho technického a obchodního personálu: Produktový specialista je odborníkem na skupiny výrobků a technologií, Obchodní specialista je vybaven dovednostmi v oblasti aplikací a Prodejní inženýr řídí každodenní vztahy se zákazníky a řetězcem dodavatelů. Model je založen na vzájemném propojení výrobní organizace, obchodní nabídky a technologického rozvoje.

 

Obchodní specialista

Dovednosti v oblasti aplikací

BS
Obchodní specialisté Pneumaxu pracují v konkrétních sektorech a analyzují různé požadavky zákazníků, aby převedli jejich potřeby do technických specifikací a nalezli ideální řešení. To je proto, že každý sektor má své vlastní charakteristické znaky v podobě očekávaných plnění, certifikací a doplňkových služeb, které slouží k tomu, aby bylo vyhověno všem požadavkům zákazníka: od dřevozpracujícího přes automobilový průmysl až k petrochemickému průmyslu.

 

Produktový specialista

Technologické znalosti

BS
Nepřetržitá inovace výrobků je jedním z pilířů, na kterých Pneumax buduje své strategie. Tato aktivita je svěřena technickým specialistům ve výzkumném a vývojovém oddělení a produktovým specialistům, kteří sledují technologické trendy v různých kategoriích výrobků a mají na starost definovat technické a funkční charakteristiky výrobků budoucích.

 

Prodejní inženýr

Celosvětová přítomnost

BS
Vytváření partnerství se zákazníky znamená vytváření vztahů, které charakterizuje nekončící dialog o cílech, strategiích a vizích. Prodejní inženýři trvale zastupují Pneumax na svěřených územích, aby mohli uzavírat obchodní smlouvy, poskytovat výrobky a služby schopné vytvářet přidanou hodnotu pro zákazníky po celém světě.

Firemní novinky

Všechny novinky