Nový nástroj pro navrhování pneumatických schémat PNEUFLUID je bezplatný webový nástroj. Hlavními funkcemi softwaru jsou:

  • Rychlý výběr pneumatických symbolů dle ISO 1219 navigací v knihovně uspořádané jako katalog PNEUMAX
  • Integrace databáze produktů PNEUMAX: katalogové kódy uložené spolu s technickými charakteristikami jsou efektivně spojeny s příslušnými pneumatickými symboly
  • Řízený postup konfigurace kódu produktu na základě požadovaných technických specifikací
  • Vytvoření úplného kódu pohonů včetně požadovaných hodnot zdvihu
  • Vizualizace hlavních vlastností prvků pro úpravu vzduchu, jako je rozsah tlaku, stupeň filtrace a kapacita nádoby
  • Symboly pro sestavení modulárních skupin, jako jsou ventilové rozdělovače a jednotky pro přípravu vzduchu
  • Vícestránkové schémata s upravitelným rohovým razítkem výkresu
  • Export výkresu do formátu pdf/dxf
  • Vytvoření a export kusovníku do formátu csv

Objevte Pneufluid

Uživatelský manuál

Nové Výrobky

Všechny novinky